Ook op Goeree-Overflakkee minder meldingen van vuurwerkoverlast

In de afgelopen twee weken zijn er vanuit Goeree-Overflakkee 247 klachten over vuurwerk binnengekomen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Uit het hele land kwamen er in totaal 71.582 meldingen binnen. Dat is ruim 20% minder dan het jaar daarvoor.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de meldingen van 2014 gebruikt om de handhaving tijdens de afgelopen jaarwisseling zo adequaat mogelijk in te zetten. Daarnaast had de lokale GroenLinks-afdeling de gemeenteraad het advies gegeven om vuurwerkvrijezones in te stellen, daar heeft de raad geen gehoor aan gegeven. 

GroenLinks zet zich in voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast en slachtoffers. Het liefst ziet de partij dat vuurwerk met Oud en Nieuw niet meer door amateurs wordt afgestoken, maar er in plaats daarvan vuurwerkshows worden georganiseerd door professionals.