Aanbieden rapport
Aanbieden rapport

Rapport Vuurwerkoverlast Goeree-Overflakkee

Voor en na de jaarwisseling van 2013-2014 is ook op Goeree-Overflakkee het Meldpunt Vuurwerkoverlast.nl actief geweest op initiatief van GroenLinks. In totaal zijn er 281 meldingen gedaan. Deze meldingen zijn gebundeld en geanalyseerd en verwerkt in een rapport. Dit rapport is op 20 februari aangeboden aan burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Uit de meldingen blijken mensen voornamelijk geluidsoverlast te ervaren, maar een aanzienlijk deel geeft echter aan ook stress te ervaren en stress bij anderen te zien. Zowel bij mensen als (huis)dieren. Vooral harde knallen, de zogenaamde vuurwerkbommen,  jagen mensen schrik aan. Ook de lange duur van het afsteken buiten de daarvoor vastgestelde tijden (oudejaarsdag en de nieuwjaarsnacht) leidt tot veel overlastmeldingen.

Aanbevelingen –  Gezien de aard van de meldingen en het tijdstip waarop ze plaatsvinden worden in het rapport de volgende aanbevelingen aan het gemeentebestuur gedaan: Indien dit wettelijk gezien mogelijk is, beperk de verkoop van vuurwerk tot oudejaarsdag en sta het afsteken pas toe in de avonduren. Hou onder de inwoners van Goeree-Overflakkee een onderzoek hoe zij aankijken tegen een vuurwerkverbod, een centraal georganiseerde vuurwerkshow en vuurwerkvrije zones. Stel vervolgens in de diverse kernen vuurwerkvrije zones in, zodat inwoners veilig en zonder overlast de straat op kunnen.

De burgemeester gaf aan de informatie uit het rapport zeer op prijs te stellen en zeker mee te nemen bij de aanpak van jaarwisseling. Helaas heeft de laatste jaarwisseling de gemeente Goeree-Overflakkee ook een schadepost gebracht van €57.000, bestaande uit schade aan verkeersborden en straatmeubilair. Dit is een verdubbeling van het schadebedrag van het vorige jaar en dan is nog niet eens de schade aan het kunstwerk bij o.b.s. de Inktvis in Dirksland meegerekend. Deze vernielingen zijn veelal vuurwerk gerelateerd. Burgemeester Grootenboer zei ook dat ze weigert deze vernielingen te accepteren als gewoon en horend bij de jaarwisseling.

GroenLinks Goeree-Overflakkee realiseert zich dat de maatregelen voortvloeiend uit de aanbevelingen een forse inspanning van de gemeente en politie vragen met name op het gebied van handhaving, maar hoopt dat met aanbieding van het Rapport Meldpunt Vuurwerkoverlast een bijdrage geleverd kan worden om de jaarwisseling 2014 – 2015 voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee prettig te laten verlopen.