Standpunten

Standpunten

Gemeente

De gemeente hoort de burger te dienen. We willen werken aan een dienstbare en transparante lokale overheid.

Groen

We streven naar meer aandacht voor groen en een overgang naar een duurzamere samenleving. Ook op ons eiland is winst te behalen voor het milieu.

Sociaal

Het opkomen voor minder bedeelden is een taak voor de gemeenschap. De publieke ruimte die we voor ogen hebben, houdt rekening met de wensen van iedereen en beschermt de burgers die dat nodig hebben.