Communicatie met de burgers

GroenLinks vindt het belangrijk dat de burger gehoord wordt. Er moet volgens onze partij kritisch worden gekeken naar de bestaande communicatiemogelijkheden voor inwoners naar het bestuur. Volgens ons dient de gemeente Goeree-Overflakkee gebruik te gaan maken van initiatieven als dorpsraden, dorpsbezoeken, spreekuren, jongerenraad en burgerpanel. De essentie is daarbij om als gemeente steeds te communiceren en daarbij een luisterend oor te hebben. Alleen een luisterend oor is overigens niet voldoende voor GroenLinks, er moet ook daadwerkelijk iets gedaan worden met de inbreng van mensen. 

GroenLinks is voorstander van een transparant bestuur. Wij vinden het daarom belangrijk dat de gemeentelijke overheid haar daden kan verantwoorden aan de inwoners van onze gemeente. Hiervoor is een goede communicatie tussen overheid en burger van belang. Daarnaast is het van belang dat de dienstverlening van de gemeente van goede kwaliteit is. Om deze kwaliteit te waarborgen zou GroenLinks graag zien dat er jaarlijks evaluaties plaatsvinden. De gemeente moet snel en adequaat haar diensten kunnen verlenen.

De nieuwe gemeente moet een goede website hebben, waarin zij zorgt voor een goede communicatie en transparantie naar de burger. Raads- en commissievergaderingen moeten volgens GroenLinks ook online toegankelijk zijn. 

Een belangrijke vorm van communicatie is de gemeentegids. GroenLinks wil de gemeentegids behouden, omdat er ook inwoners zijn die geen gebruik van internet maken. Het huis-aan-huis verspreiden van de folder wil GroenLinks stoppen. Er worden jaarlijks veel gidsen gedrukt ter verspreiding. GroenLinks wil de gemeentegids indien mogelijk niet meer huis-aan-huis laten verspreiden, maar binnen de gemeente op diverse openbare plaatsen beschikbaar hebben zodat de gids afgehaald kan worden door wie daar behoefte aan heeft.