Dierenwelzijn

De gemeente toetst, wat GroenLinks betreft, haar beleid aan de gevolgen voor het dierenwelzijn. Zij weegt zeer zorgvuldig de belangen van dierenwelzijn en milieu mee bij het nemen van beslissingen over veehouderij. De gemeente ondersteunt initiatieven die genomen zijn met het oog op het bevorderen van dierenwelzijn en het tegengaan van dierenleed, zoals de dierenambulance. 

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners van onze gemeente hebben een huisdier. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom houden boeren landbouwhuisdieren zoals varkens en koeien. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij de samenleving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige leefomgeving. Dieren verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren, als voor vrij en in het wild levende dieren.