Kleine kernen

GroenLinks vindt dat de gemeente niet teveel moet willen centraliseren. Zeer lokale initiatieven zijn namelijk in het verleden meermaals gestrand als gevolg van gemeentelijk centralisatiebeleid. 

Ook op Goeree-Overflakkee trekken jonge mensen geleidelijk uit kleine kernen weg en treedt er krimp en vergrijzing van de bevolking op. Hierdoor zullen verschillende voorzieningen verdwijnen in die kleine kernen. Op Goeree-Overflakkee zijn een aantal dorpen die bijvoorbeeld geen supermarkt meer hebben.  

GroenLinks is voor behoud van dorpshuizen. Dorpshuizen vervullen een sociale functie in een dorp. In dorpshuizen kunnen verschillende verenigingen en voorzieningen een plaats vinden hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid.

GroenLinks is voor oprichting van dorpsraden. Dorpsraden staan dichter bij de burger, weten beter wat er speelt en welke behoeftes er zijn in de betreffende kern. Door deze dorpsraden kunnen voorstellen worden gedaan aan de gemeente, waarmee zij aan de slag kunnen. Via dorpsraden wil GroenLinks inwoners meer inspraak geven in het lokale beleid betreffende hun eigen kern.