Kunst en cultuur

Op ons eiland zijn diverse culturele initiatieven die GroenLinks een warm hart toedraagt. Wij willen het culturele aanbod in onze gemeente handhaven en stimuleren, bijvoorbeeld door een zo soepel mogelijke vergunningsverlening. Kunst en cultuur horen erbij! Uitgaven voor kunst en cultuur zijn voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting en niet direct afhankelijk van de economische ontwikkeling. 

De samenwerking tussen instellingen binnen de cultuursector zelf en van de cultuursector met verschillende andere sectoren wordt bevorderd. Gemeentelijke panden die leeg staan, kunnen tijdelijk ingezet worden als atelierruimte. Verschillende dorpen hebben een bibliotheekvoorziening. Als het aan GroenLinks ligt wordt, waar mogelijk, een over het eiland verspreid en gevarieerd bibliotheekaanbod gehandhaafd.