Maatschappelijke ondersteuning

Voor GroenLinks moet kwaliteit boven kwantiteit worden gesteld. Het aantal bureaucratische handelingen voor het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen moet voor WMO-cliënten tot het minimum worden beperkt. Daarmee wil GroenLinks zorgen dat er snel en efficiënt zorg op maat zal worden geboden. Ook voor de cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB) vindt GroenLinks het van groot belang dat er maatwerk wordt geleverd en de cliënt wordt geholpen met de administratieve afhandeling. 

Met de start van WMO-invoering in 2007 kregen gemeentes meer zelfstandigheid om samenhangende activiteiten in de zorg te creëren. Hiermee krijgt de gemeente tevens de mogelijkheid om samenhangende activiteiten in de zorg te creëren. Ook ontstaat er de mogelijkheid om meer maatwerk te leveren. GroenLinks zal er actief op toezien dat de gemeente maatwerk biedt. 

GroenLinks waardeert de inzet van mantelzorgers en heeft oog voor hun belangen en noden. Voor mantelzorgers kan er een (al dan niet tijdelijke) vrijstelling van sollicitatieplicht komen. De gemeente bekijkt dan de noodzaak en wenselijkheid van incidentele individuele financiële ondersteuning.