Minima

GroenLinks wil zich maximaal inspannen voor minima. Een beperkte inhoud van de portemonnee mag er niet toe leiden dat mensen niet volwaardig mee kunnen draaien in de samenleving. GroenLinks vindt dat de gemeente de initiatieven van de plaatselijke voedselbank zoveel mogelijk moet ondersteunen. Ook vinden wij dat de gemeente zich moet inspannen voor mensen die in financiële nood zitten. Bijvoorbeeld door hen maximaal te ondersteunen bij het verwerven en behouden van hun plek in de samenleving. Armoede mag nooit leiden tot sociaal isolement. 

Speciaal oog moet er hierbij zijn voor kinderen: zij dragen immers nog geen financiële verantwoordelijkheden maar dreigen daarvan wel vaak slachtoffer te worden. GroenLinks wil dan ook dat alle kinderen lid kunnen worden van een sportclub. Eventuele financiële drempels wil GroenLinks voor deze kinderen wegnemen.

Naast het ondersteunen van de inwoners die te kampen hebben met armoede en schulden zal de gemeente ook een rol moeten spelen in de aanpak van deze problematiek. De gemeente moet, volgens GroenLinks, actieve schuldsanering blijven aanbieden in het minimabeleid. Schuldsanering van minima krijgt prioriteit bij een eventuele wachtlijst. Daarnaast zal de gemeente actief op zoek gaan naar stille armoede en zorgmijders. Uiteraard moet hierbij worden gehandeld met respect voor privacy.