Openbaar groen

Groen links is voorstander van meer openbaar groen. De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldig en milieuvriendelijk onderhoud van het openbaar groen.

Daarnaast zou GroenLinks graag zien dat ons eiland ook een ‘Smuleiland’ wordt. Hiermee doelen we op de transformatie van Goeree-Overflakkee tot een eiland waar je, bij wijze van spreken, van smullen kunt. Smullen met je ogen, met je oren, met je neus en met je tong. 

We willen het eiland mooi maken door er een bloemeneiland van te maken. Bijvoorbeeld door donkergroene bermen af te plaggen en in te zaaien met grassen en gemengde wilde bloemen. En door bloeiende en bessendragende struiken en bomen aan te planten. Al deze flora trekt insecten aan die op hun beurt weer vogels aantrekken. Tussen al die insecten gaan een heleboel bijen rondvliegen. Hier gaan we naar het ‘smullen met de mond’. Professionele en amateur-imkers kunnen al deze bijen gaan houden in kasten en korven. De honing kan worden verkocht als specialiteit van ons eiland.

Tussen de aan te planten bessenstruiken overal op het eiland zitten natuurlijk ook ‘smulstruiken’, zoals rode en zwarte bessen, kruisbessen, bramen, frambozen en nog meer lekkers voor mensen en dieren (vogels). Ook gaan we ‘smulbomen’ aanplanten zoals hazelaars, tamme kastanje, walnoten en andere vruchtbomen. Iedereen mogen van alle bessen en vruchten plukken, zij het niet voor een commercieel oogpunt (met uitzondering van de eerder genoemde honing). Verder zouden we de productie van speciale producten, liefst biologisch en streekproducten uit de zee, willen stimuleren. Deze producten bieden kans op werkgelegenheid op het eiland. Als je het eiland zo zou kunnen en vooral willen inrichten, zou het vele toeristen kunnen trekken in alle jaargetijden. Ook dit schept weer werkgelegenheid.

Tot slot het ‘smullen met de neus’. Daarbij denken we aan een met bloemen bedekt eiland. Dit kan een mooie geurervaring opleveren. Vogels zouden we kunnen helpen door in de vele taluds, die nu volstrekt onbruikbaar zijn voor zogeheten holenbroeders, plaatsen te maken voor bijvoorbeeld de oeverzwaluw. En omdat er door de vele bloemen ook veel, heel veel insecten zullen zijn, biedt dat behalve voor vogels, ook kansen aan vleermuizen.

Dit alles onderhouden zou mogelijk door gebruikers kunnen gebeuren, onder professionele leiding. Denk bij dit onderhoud aan het snoeien en het afschermen van een deel van de vruchten, om te voorkomen dat vogels alles opeten. Wat ons betreft komen er meer wandelroutes in de groene ruimte. Met landeigenaren zoals boeren en waterschappen worden daarover afspraken gemaakt. Bestaande wandel- en fietsroutes worden zoveel mogelijk beschermd. Dat geldt niet alleen voor recreatieve routes, maar ook voor routes voor woon- werk-, winkel- en schoolverkeer.

GroenLinks is van mening dat de in deze paragraaf genoemde plannen niet kostbaar hoeven te zijn. Waar het vooral om gaat is, dat bestaand beleid een belangrijke accentverschuiving krijgt in de door ons geschetste richting. De toegevoegde waarde van deze beleidsverschuiving is zowel voor inwoners als voor het toerisme erg groot. Samen met de aanwezigheid van de zee en de relatief vele zonuren is een unieke combinatie mogelijk!