Vergunningen

GroenLinks zou graag zien dat het vergunningenstelsel in onze gemeente wordt omgevormd tot een zogeheten ‘kadersysteem’. 

Dit houdt het volgende in. Het gemeentebestuur stelt kaders op voor alle zaken die een vergunning eisen en zet deze op het internet. Een ieder die een plan heeft, bijvoorbeeld het bouwen van een huis, kan zien waar het huis gebouwd kan en mag worden en volgens welke richtlijnen. De bouwer maakt een plan nadat hij de kaders, waar hij binnen moet blijven, heeft gelezen en stuurt dat plan naar de gemeente. Deze moet dan snel kunnen besluiten of de persoon bouwen kan en stuurt de vergunning over het net naar de aanvrager. Als de kaders samen met de bevolking worden vastgesteld, dan kan het systeem goed en snel werken en veel problemen voor alle partijen voorkomen.