Windenergie

Ons eiland is ruim voorzien van windmolens. Veel inwoners zien er, vanwege de invloed op het landschap, niet graag meer molens bijkomen. GroenLinks is van mening dat windenergie een belangrijke en voorlopig onmisbare factor is in de ombuiging van onze fossiele economie naar een groene economie. Voor de bezwaren van de bevolking hebben wij echter ook begrip. Daarom zijn wij van mening dat extra windmolens alleen geplaatst kunnen worden op locaties waar de landschappelijke gevolgen beperkt blijven. 

Bij voorkeur wordt gekozen voor plaatsing op zee, bijvoorbeeld tegen de Tweede Maasvlakte. GroenLinks pleit daarbij voor intensieve samenwerking met lokale energiemaatschappijen die de omwonenden mogelijkheid tot inspraak geeft.

Goeree-Overflakkee behoort tot de gebieden met de meeste zonuren van ons land. Dat maakt ons eiland bij uitstek geschikt voor de opwekking van zonne-energie. Nu de prijzen van zonnepanelen dalen en de opbrengsten stijgen, biedt zonne-energie steeds meer kansen. Voor burgers is, als men over goede plaatsingsmogelijkheden beschikt, zonne- energie inmiddels al zonder subsidie rendabel. Wat ons betreft stimuleert de gemeente Goeree-Overflakkee initiatieven op dit gebied van burgers, bedrijven en (woningbouw-) verenigingen. Ook de gemeentelijke gebouwen dienen, naast de inzet van energiebesparende maatregelen, te worden voorzien van zonnepanelen.