Uitgelicht

Deltawind
Deltawind

Deltawind is een lokale coöperatie die bijdraagt aan de energietransitie die noodzakelijk is. Dat doet ze door productie van energie uit hernieuwbare bronnen. Deltawind ontwikkelt, bouwt en beheert. Ze is eigenaar van een zonnepark en verschillende windparken. Deze activiteiten gebeuren met lokaal geld en de parken zijn dus lokaal eigendom. Daarnaast zet Deltawind zich in voor activiteiten rond beperking van energieverbruik.

Onze totale bedrijfsvoering is gericht op duurzaamheid. Wij zijn er van overtuigd dat de energietransitie alleen kan gebeuren vanuit een breed draagvlak. Wij organiseren het draagvlak en richten ons er op om een bewustzijnsverandering richting duurzaamheid te realiseren. De mensheid heeft een behoeftepatroon ontwikkelt die niet vol te houden is. We putten onze hulpbronnen uit. De noodzakelijke verandering in dit gedrag moet gaan komen uit individuele stappen, maar kan alleen de noodzakelijke impact krijgen als we dat ondernemingen gaan oppakken.